Zaproszenie do składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza o składania ofert na:

Zadanie nr 1
Remont instalacji elektrycznej w klatkach schodowych (4 szt.) i piwnicach budynku przy ul. Witolda Pileckiego 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 2
Wymiana opraw awaryjnych na klatkach schodowych w budynkach na Osiedlu Pólko i Osiedlu Szerokołęczna 204 szt. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale Inwestycji i Remontów pok. Nr 5 tel. 22 775-29-11 wew. 19 za kwotę 90,00 zł brutto.

Wadium dla w/w zadania wynosi: - zadania nr 1: 12.000,00 zł - zadania nr 2: 3.000,00 zł należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją:
zadanie nr 1 - remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Witolda Pileckiego 15
zadanie nr 2 - wymiana opraw awaryjnych na klatkach schodowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być przekazana pocztą e-mail po przesłaniu na adres info@smlw-daznosc.pl pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (kserokopia przelewu) w wysokości 90,00 zł brutto na w/w konto.

Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest także na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2024 r. godz. 10:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY