WYNAJEM

SZYBKI KONTAKT

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółdzielni

inż. Jadwiga Zielonka
Prezes Zarządu
Wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej SMLW "Dążność" w dn. 13.06.2012r. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

mgr inż. Artur Wiśniewski
Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów
Wybrany Uchwałą Nr 32/26 Rady Nadzorczej SML-W "Dążność" z dnia 03.08.2017 r. Ukończył Politechnikę Warszawską – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii – kierunek Budownictwo. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 16.06.2018r.

1.
Ewa Rogacka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2.
Hanna Jurczak Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3.
Danuta Kasprowicz
-Januszewska
Sekretarz
4.
Hanna Sobczyńska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Henryk Różański Przewodniczący Komisji Techn. Inwestycyjnej
6.
Romana Łukaszewska
Przewodnicząca Komisji Członk.-Mieszkaniowej
7.
Mirosława Michalska Członek Rady Nadzorczej
8.
Marianna Mielczarek Członek Rady Nadzorczej
9.
Stanisław Podgórski Członek Rady Nadzorczej
10. Elżbieta Skłudzka Członek Rady Nadzorczej

SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY