Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółdzielni

inż. Jadwiga Zielonka
Prezes Zarządu
Wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej SML-W "Dążność" w dn. 13.06.2012r. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

mgr inż. Tomasz Miecznik
Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów
Wybrany Uchwałą Nr 16/12 Rady Nadzorczej SML-W "Dążność" w dn. 17.05.2022r. Ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - kierunek Budownictwo. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 29.10.2022 r.

1.
Mirosława Michalska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2.
Hanna Sobczyńska Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3.
Halina Kwiatkowska Sekretarz Rady Nadzorczej
4.
Henryk Różański Przewodniczący Komisji Techn.-Inwestycyjnej
5.
Ewa Sikora Członek Rady Nadzorczej
6.
Małgorzata Orłowska Członek Rady Nadzorczej
7.
Anna Lewicka Członek Rady Nadzorczej
8.
Krzysztof Ciunowicz Członek Rady Nadzorczej
9.
Anna Łuksza-Bicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
10. Krystyna Orzechowska Przewodnicząca Komisji Człon.-Mieszkaniowej
11.
Teresa Nowakowska Członek Rady Nadzorczej

SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY