Zaproszenie do składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót w budynkach Spółdzielni w Nowym Dworze Mazowieckim:

Zadanie nr 1
Wymiana pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz pionu łazienkowego instalacji C.O. w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 2
Montaż pomp ciepła do podgrzania c.w.u. w systemie zaprojektuj i wykonaj w budynku przy ul. Chemików 9 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przed złożeniem oferty należy odebrać SIWZ dot. przygotowania i zakresu oferty w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym pok nr 5 tel. 0-22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 90,00 zł. Oferty należy składać w sekretariacie SML-W „DĄŻNOŚĆ” w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13.05.2024 r. godz.10:00 z adnotacją „zadanie nr......”. Wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 – 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) dla zadania nr 2 – 7.000 zł (siedem tysiące złotych) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia 13.05.2024 r do godziny 10:00.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym tel. 0-22 775-29-11 wew. 19.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY