Remont balustrad balkonowych

SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza III przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balustrad balkonowych i obróbek blacharskich w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 28 wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Wadium wynosi: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Przed złożeniem oferty należy odebrać w Dziale Inwestycji i Remontów pok. nr 1 tel. 22 775-29-11 wew. 15, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za okazaniem dowodu wpłaty 30 zł. netto +23% VAT tj. 6,90 zł = 36,90 zł brutto za materiały dot. w/w zadania. Wpłatę za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia należy dokonać na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Przedmiotowe materiały można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie ich na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Tekst ogłoszenia zamieszczony jest również w Tygodniku Nowodworskim (wydanie z dnia 05.11.2019 r.) oraz na tablicach informacyjnych w biurowcu i w administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa z dniem 14.11.2019 r. godz. 12:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY