WYNAJEM

SZYBKI KONTAKT

Wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Dążność” W Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg ofertowy /pisemny/ nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 221,40 m2 w budynku przy ul. Mazowieckiej 8.

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:
„Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Mazowieckiej 8” należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.07.2022 r do godz. 10:00.

Cena wywoławcza 17,00 zł/m2 netto

Wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Maz. na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 i załączyć do oferty dowód wpłaty. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli wybrany oferent odmówi zawarcia Umowy. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim:

  • zawierać nazwę, siedzibę i miejsce zamieszkania oferenta
  • określać przedmiot oferty
  • być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną
  • zostać złożona w zamkniętej kopercie wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium


OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 27.07.2022 r O GODZ. 11:00.

Szczegółowych informacji udziela:
Administracja Osiedla ul. Boh. Modlina 28, tel. 22 775-50-47.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY