Poszerzenie otworów w klatkach schodowych

SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 28 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w zadań w Nowym Dworze Mazowieckim.

W tym:
wykonanie poszerzenia otworów na parterze w I klatkach schodowych przy ul. Bohaterów Modlina 61 i 63 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem oferty należy odebrać w Dziale Inwestycji i Remontów pok. nr 1 tel. 22 775-29-11 wew. 15, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za okazaniem dowodu wpłaty 45,00 zł. netto +23% VAT tj. 10,35 zł = 55,35 zł brutto za materiały. Wpłatę za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia należy dokonać na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Przedmiotowe materiały można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie ich na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania dowodu wpłaty w w/w wysokości. Tekst ogłoszenia zamieszczony jest również na tablicach informacyjnych w biurowcu i w administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.11.2021r. godz. 10:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY