Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Uwaga! Artykuł archiwalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.

Oferta powinna zawierać:

  1. krótka charakterystyka podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
  2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, wraz z wykazem badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat,
  4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z badaniem,
  5. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
  6. świadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73.
  7. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki lub przesłać w formie elektronicznej na adres klaudia.grabowska@smlw-daznosc.pl w terminie do 30 września 2021 roku.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Osoba do kontaktu: Klaudia Grabowska tel (22) 775-29-11 wew 25.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY