PRZETARGI

SZYBKI KONTAKT

Lokal mieszkalny do nabycia

Uwaga! Artykuł archiwalny

SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z ofertą na lokal mieszkalny przeznaczony do nabycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu:

Lokal położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Szarych Szeregów 6 m.16 usytuowany jest na II piętrze, składa się z 1 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 30,94 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,50 m2.

Cena wywoławcza – 112.500 zł
/słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych/

Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej tj; 11.250,00zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100zł) winno być wpłacone w terminie do trzech dni przed terminem składania ofert tj; do 09.12.2020 r. na nr rachunku Spółdzielni BS Nowy Dwór Mazowiecki: 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007.

Termin złożenia ofert wraz z kserokopią potwierdzenia wpłaty wadium: 11.12.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Boh. Modlina 28. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu przy ul Boh. Modlina 28. Osoby zainteresowane nabyciem, mogą zapoznać się z aktualnym stanem lokalu w obecności pracownika Administracji "Osiedla Młodych", nr tel. 22 775 30 20.

Pisemna oferta winna zawierać:

  • imię i nazwisko oferenta,
  • adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
  • oferowaną cenę w PLN z oznaczeniem lokalu mieszkalnego,
  • datę złożenia oświadczenia - oferty
  • dowód wpłacenia wadium z podaniem tytułu wpłaty,
  • oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu postawionego do przetargu.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru znajdującego się na stronie www.smlw-daznosc.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje i szczegółowe warunki przetargu można uzyskać pod nr tel. 22 775-29-11 wew. 12 oraz na stronie www.smlw-daznosc.plPliki do pobrania:


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY