Wymiana instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza do składania ofert na:

Zadanie nr 1
Wymiana instalacji elektrycznej w latkach schodowych (3 szt.) i piwnicach budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 2
Wymiana instalacji elektrycznej w 5 klatkach schodowych i piwnicach budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 19 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 3
Wymiana instalacji elektrycznej w 5 klatkach schodowych i piwnicach budynku przy ul. Wojska Polskiego 37 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 4
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku (3 szt.) klatek schodowych przy ul. Mazowieckie j 8 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 5
Wymiana opraw oświetleniowych na 6 klatkach schodowych na oprawy z czujnikiem ruchu w budynku przy ul. Chemików 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale Inwestycji i Remontów pok. Nr 5 tel. 22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 36,90 zł brutto. Wadium dla w/w zadań wynosi:
- dla zadania nr 1 - 6.000,00 zł brutto
- dla zadania nr 2 - 12.000,00 zł brutto
- dla zadania nr 3 - 11.000,00 zł brutto
- dla zadania nr 4 - 10.000,00 zł brutto
- dla zadania nr 5 - 1.200,00 zł brutto
należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją:

Zadanie nr 1
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 2
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 19 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 3
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 37 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 4
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mazowieckiej 8 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 5
Wymiana opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Chemików 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Specyfikację można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (kserokopia przelewu) w wysokości 36,90 zł na w/w konto. Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 r. godz. 10.30.

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY