Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w SMLW "DĄŻNOŚĆ" w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ" z siedzibą przy ulicy Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim, kod pocztowy 05-100;
  • Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami na podstawie art. 6 ust.1 pkt a rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą lub pkt c rozporządzenia – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • Podane dane mogą być udostępniane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom wykonującym usługi na zlecenie Spółdzielni, w szczególności remontowe, okresowych przeglądów technicznych oraz rozliczania kosztów zużycia mediów;
  • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Podane dane będą przechowywane w Spółdzielni przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana wniosku, zawartej umowy, rozpatrzenia roszczenia lub przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów;
  • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. W przypadkach podawania danych dobrowolnie, poprzez wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo odmowy ich podania, ale będzie to skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub realizacji umowy.
  • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@smlw-daznosc.pl; lub na adres pocztowy Spółdzielni.

SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY