Wymiana instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza do składania ofert na: Wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej (1 szt.) i piwnicy budynku przy ul. Legionów 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale inwestycji i Remontów pok. Nr 5 tel. 22 775-29-11 wew.19 za odpłatnością 55,35 zł brutto.

Wadium dla w/w zadania wynosi:

  • 5.000,00 zł brutto należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Legionów 5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Specyfikację można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (kserokopia przelewu) w wysokości 55,35 zł na w/w konto. Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni oraz w intrenecie na stronie www.smlw-daznosc.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2021 r. godz. 10:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY