PRZETARGI

SZYBKI KONTAKT

Zaproszenie do składania ofert

Uwaga! Artykuł archiwalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza do składania ofert na:

Zadanie nr 1
Wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych (4 szt.) i piwnicach budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 9 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 2
Wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych (3 szt.) i piwnicach budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 17 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 3
Wymiana instalacji elektrycznej w 3 klatkach schodowych i piwnicach budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie nr 4
Wymiana instalacji elektrycznej w 2 klatkach schodowych i piwnicach budynku przy ul. Al. Spółdzielni 4 w Zakroczymiu.

Zadanie nr 5
Wymiana opraw oświetleniowych na 5 klatkach schodowych na oprawy z czujnikiem ruchu oraz wymiana opraw w piwnicy budynku przy ul. Chemików 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale inwestycji i Remontów pok. Nr 5 tel. 22 775-29-11 wew.19 za odpłatnością 55,35 zł brutto. Wadium dla w/w zadań wynosi: - dla zadania nr 1 - 10.000,00 zł

  • dla zadania nr 2 - 7.000,00 zł
  • dla zadania nr 3 - 7.000,00 zł
  • dla zadania nr 4 - 5.000,00 zł
  • dla zadania nr 5 - 1700,00 zł brutto należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją:

Zadanie nr 1
Wymiana instalacji elektrycznej budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 9

Zadanie nr 2
Wymiana instalacji elektrycznej budynku przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 17

Zadanie nr 3
Wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Wojska Polskiego 23

Zadanie nr 4
Wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Al. Spółdzielni 4 w Zakroczymiu.

Zadanie nr 5
Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Chemików 7

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Specyfikację można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty ( kserokopia przelewu ) w wysokości 55,35 zł na w/w konto. Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni oraz w intrenecie na stronie www.smlw-daznosc.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2020 r. godz. 13:00. Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY