Remont klatek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 5 szt. klatek schodowych polegający na ułożeniu terakoty na klatkach schodowych, malowaniu ścian i sufitów, wymianie drzwi wejściowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku przy ul. Bohaterów Modlina 24 (drugie postępowanie) i wykonanie remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku przy ul. Mazowieckiej 8 (pierwsze postępowanie) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wadium wynosi:
zadanie 1 - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł).
zadanie 2 - 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy 00/100 zł).

Przed złożeniem oferty należy odebrać w Dziale Inwestycji i Remontów pok. nr 1 tel. 22 775-29-11 wew. 15, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za okazaniem dowodu wpłaty 30 zł. netto +23% VAT tj. 6,90 zł = 36,90 zł brutto za materiały dot. poszczególnych zadań.

Wpłatę za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia należy dokonać na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Przedmiotowe materiały można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie ich na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty. Tekst ogłoszenia zamieszczony jest również w Tygodniku Nowodworskim (wydanie z dnia 23.06.2020 r.) oraz na tablicach informacyjnych w biurowcu i w administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa z dniem 08.07.2020 r. godz. 12:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY