Wykonanie 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza do składania ofert na wykonanie 5 letnich pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale inwestycji i Remontów pok. nr 5, tel. 22 775-29-11 wew.19 za odpłatnością 36,90 zł brutto. Wadium dla w/w zadań wynosi: 6.000,00 zł brutto należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją: Wykonanie 5 letnich pomiarów instalacji elektrycznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Specyfikację można również otrzymać po przesłaniu na fax spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (kserokopia przelewu) w wysokości 36,90 zł na w/w konto. Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2020 r. godz. 14:00.


Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY