Wymiana instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 28 zaprasza do składania ofert na:

Wymiana instalacji elektrycznej w 5 klatkach schodowych i piwnicach budynku przy ul. Wojska Polskiego 37 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed złożeniem ofert należy odebrać szczegółowe warunki dot. przygotowania i zakresu rzeczowego ofert w Dziale Inwestycji i Remontów pok. Nr 5 tel. 22 775-29-11 wew. 19 za odpłatnością 36,90 zł brutto. Wadium dla w/w zadań wynosi: 11.000,00 zł brutto należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Nowy Dworze Mazowieckim na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007 do dnia składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z adnotacją: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 37 w Nowym Dworze Mazowieckim.".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Specyfikację można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie jej na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (kserokopia przelewu) w wysokości 36,90 zł na w/w konto. Pełny tekst ogłoszenia wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych w biurze i administracjach Spółdzielni oraz w intrenecie na stronie www.smlw-daznosc.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r. godz. 10:30.

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY