Remont balustrad balkonowych

SML-W "Dążność" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balustrad balkonowych i obróbek blacharskich w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 28 wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Wadium wynosi: Wadium wynosi: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Przed złożeniem oferty należy odebrać w Dziale Inwestycji i Remontów pok. nr 1 tel. 22 775-29-11 wew. 15, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za okazaniem dowodu wpłaty 30 zł. netto +23% VAT tj. 6,90 zł = 36,90 zł brutto za materiały dot. każdego zadania. Wpłatę za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia należy dokonać na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Przedmiotowe materiały można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie ich na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty. Tekst ogłoszenia zamieszczony jest również w Tygodniku Nowodworskim (wydanie z dnia 04.09.2019 r.) oraz na tablicach informacyjnych w biurowcu i w administracjach Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa z dniem 16.09.2019 r. godz. 11:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY