Remont altan śmietnikowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Dążność" Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót:

Zadanie Nr 1
Remont altan śmietnikowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących - 3 szt., przy ul. Chemików 3,5,7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie Nr 2
Remont altany śmietnikowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących - 1 szt., przy ul. Chemików 9,11 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie Nr 3
Remont altany śmietnikowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących – 1szt., przy ul. Legionów 9, Modlińskiej 13,15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wadium dla ZADANIA NR 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
Wadium dla ZADANIA NR 2 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
Wadium dla ZADANIA NR 3 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)

Przed złożeniem oferty należy odebrać w Dziale Inwestycji i Remontów pok. nr 1 tel. 22 775-29-11 wew. 15, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za okazaniem dowodu wpłaty 30 zł. netto +23% VAT tj. 6,90 zł = 36,90 zł brutto za materiały dot. każdego zadania. Wpłatę za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia należy dokonać na rachunek nr 34 8011 0008 0000 0097 1254 0007. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie przekazywana pocztą e-mail. Przedmiotowe materiały można również otrzymać po przesłaniu na fax. Spółdzielni (22 775-29-06) pisemnej prośby o przesłanie ich na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty. Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne zadania. Tekst ogłoszenia zamieszczony jest również w Tygodniku Nowodworskim (wydanie z dnia 24.07.2019 r.)

Termin składania ofert upływa z dniem 02.08.2019 r. godz. 11:00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność
SMLW Dążność Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "DĄŻNOŚĆ"

w Nowym Dworze Mazowieckim
Mapa   Bohaterów Modlina 28    05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon   22 775 26 74      22 775 29 11
Ta strona używa cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie  
DO GÓRY